Koszty sympozjum

          Opłata wniesiona:            do 15.04.2009 – 950 zł
                                                  po 15.04.2009 – 1050 zł
          Opłata dla studentów*:    do 15.04.2009 – 750 zł
                                                  po 15.04.2009 – 800 zł
          Osoby towarzyszące**:     – 800 zł


Opłata obejmuje: uczestnictwo w sesjach, zakwaterowanie (3 noclegi), wyżywienie, spotkanie towarzyskie, program turystyczny, materiały pokonferencyjne
            * opłata dla studentów nie obejmuje programu turystycznego i materiałów pokonferencyjnych
            ** opłata dla osób towarzyszących nie obejmuje uczestnictwa w sesjach i materiałów pokonferencyjnych

Konto bankowe:

Nr konta: ING Bank Śląski

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909  z dopiskiem: 32PCS

Zgłoszenie e-mail: 32pcs@wnoz.us.edu.pl            

      Pobierz:

    Karta zgloszenia uczestnictwa:  wersja .doc

                                                  wersja .pdf


    Karta zgloszenia uczestnictwa dla instytucji:  wersja .doc