Patronat

                  Informujemy o objęciu XXXII Polsko-Czesko-Słowackiego

                  Sympozjum Geofizyki Górniczej i Środowiskowej

                  honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

                  w Katowicach dr inż. Piotra Litwy.
                  Szeroki zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia
                  związane z bezpieczeństwem pracy w górnictwie i stworzy możliwość
                  dyskusji i podjęcia współpracy naukowo-technicznej między jednostkami
                  badawczymi a przemysłem.