ZGŁOSZENIA REFERATÓW

 

Streszczenia referatów w języku angielskim (lub polskim) do 200 słów prosimy przesyłać do 31.03.2009r (można przesyłać pocztą elektroniczną).

Streszczenia będą akceptowane przez Komitet Naukowy Sympozjum

 

OFICJALNY JĘZYK SYMPOZJUM
Oficjalnym językiem jest angielski. Dopuszczalna prezentacja w języku czeskim, słowackim, polskim.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:   Prof. dr hab. Adam Idziak

 

Członkowie:         Dr hab. Wojciech Dębski
                            Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
                            Prof. dr hab. Sławomir J. Gibowicz
                            Doc. dr hab. Zdenek Kalab
                            Prof. dr hab. inż.Jerzy Kornowski
                            Doc. dr hab. inż. Grzegorz Mutke
                            Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
                            Prof. Vladimir Rudajev
                            Prof. dr hab. Lesław Teper
                            Prof. dr hab. Roman Teisseyre