35 LAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTETU ¦LˇSKIEGO

20 - 22 maja, 2009   Piechowice

Organizowane przez:

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego

Instytut Geofizyki PAN