SPONSOROWANE PRZEZ

  

                  

                XXXII                

POLSKO – CZESKO - SŁOWACKIE

SYMPOZJUM  GEOFIZYKI GÓRNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ    

POD HONOROWYM PATRONATEM    

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO